3 Април 2019

На 29 април се чества Световният ден на танца под надслов „Танцът и духовността“.

Изборът на темата е провокиран от способността на танца да въздейства върху човешката душевност. Магичното съчетание на  музика и движения, създаващо единство от тялото и ума,  разкрива вътрешните измерения на човека, обединявайки го с Вселената. Международният съвет по танци (СИД) е организаторът на инициативата.

Идеята на СИД за отбелязването на празника датира от 1982 г., имайки за цел да привлече  вниманието на хората към този вид изкуство. Денят се празнува в чест на рождения ден на френския балет майстор Жан-Жорж Новер, реформатор и теоретик на хореографското изкуство, който влиза в историята като “баща на съвременния балет”. Чества се във всички страни по света от милиони танцьори, както професионалисти, така и аматьори. На 29 април ежегодно танцови компании, танцови училища  и физически лица, организират дейност, насочена към привличането на различни аудитории в инициативата.

Международният съвет по танци е официалната организация на всички форми на танца във всички страни по света. Членовете му са най-известните федерации, асоциации, училища и фирми, разпрострени в повече от 170 страни. Съветът е официален партньор на ЮНЕСКО и  е основан през 1973 г. в седалището му в Париж.