25 Април 2019     UNESCO  Конференции 

Президентът  на Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали – ЕАФФ Калоян Николов, в ролята и на Член на Стееринг комитет на ICH NGO FORUM,  участва в консултативната среща „Ролята на акредитираните неправителствени организации в рамките на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство“, която се проведе в централата на ЮНЕСКО в Париж на 18 Април.

На срещата бе обсъдена възможността за ревизиране на акредитационния процес на НПО към Конвенцията и засилване ролята на акредитираните организации в прилагането й на локално и национално ниво.

Събитието се откри официално от г-н Ернесто Отони, AGD/CULT главен съветник на генералния директор на ЮНЕСКО по въпросите на културата, и се ръководи лично от генералния секретар на Конвенцията г-н Тимоти Къртис. На срещата присъстваха 68 акредитирани организации и 37 държави членки.

По предложение на Секретариата на Конвенцията бяха разгледани три основни организационни процеса. Първият процес е свързан с ревизиране на съществуващата акредитационна система, както и разглеждането на процесите за разширяване на inter alia функциите.  Втората разгледана възможност е трансформирането на ICH NGO FORUM в „организация чадър“, която да администратира акредитационния процес и координацията на НПО, за да се осъществят бързи работни взаимоотношения с комитета на Конвенцията. Третият процес се изразява в хибридната система на работа, където „организацията чадър“ да засили консултативните функции на ICH NGO към Конвенцията.

Обсъжданията на  консултативната среща ще бъдат внимателно разгледани от Секретариата на Конвенцията и предоставени за съгласуване и обсъждане на междуправителствения комитет в Богота, Колумбия през месец ноември.

На 23.04 президентът на Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали – ЕАФФ – Калоян Николов представи обстойно обсъждания на Консултативната среща пред Експертния съвет по нематериално културно наследство в  Института за етнология и фолклористика с етнографски музей при Българска академия на науките, изнасяйки лекция по време на семинара „Нематериално културно наследство – проблеми и переспективи“.