15 Май 2019     UNESCO 

Институтът за народна музика на Финландия организира Семинар за нематериалното културно наследство на Каустинен-2019. Темата на събитието е „Въздействието на номинациите на ЮНЕСКО върху опазването на нематериалното културно наследство в общността - опит и практики“. 

На 13.07.2019 ще се състои семинарът, който е част от специалната програма на 52-ия фестивал за народна музика – Каустинен. Фолклорният форум ще се проведе в периода от 8 до 14 юли.

Семинаристите ще могат да получат отговори на въпросите: Какъв ефект имат номинациите за практикуващите в различни балтийски и скандинавски страни? Какви са начините за насърчаване на добри практики за опазване? Каква роля могат да вземат НПО в процеса? Какви заплахи или недостатъци има в следването на рамката за защита на конвенцията?

Презентации, отразяващи различни елементи на нематериалното културно наследство ще представят участници от Норвегия, Швеция, Естония, Латвия и Финландия.