От 1 до 13 май 2019г. Международният фолклорен фестивал "Волвис" събра изпълнители от Румъния, България и Сърбия в Ставрос, Солун. Над 250 участници представиха фолклорното разнообразие на народа си пред гръцката публика. Всички танцьори, музиканти и певци получиха дипломи и плакети.  Музикалният форум имаше несъстезателен характер.

Свързани фестивали

7.0
22 – 25 Май 2020

X International "Volvis folklore festival"

Stavros, Thessaloniki Гърция