19 Юни 2019     UNESCO 

Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали - ЕАФФ бе една от институциите, включили се в Националния семинар “Подготовка на номинации”, който се проведе от 12 до 14 юни 2019г., в Министерство на културата – Зала „Сцена 17“ (София, България). Събитието бе организирано от Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, в сътрудничество с Министерството на културата на Република България.

По време на семинара беше разяснена Конвенцията от 2003 година на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство. Акцент в програмата на обучителния форум беше подготовката на номинации (национални и мултинационални кандидатури) на елементи от нематериалното културно наследство за Представителната листа на нематериалното културно наследство на човечеството и Списъка на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство, което се нуждае от спешна помощ. По време на форума ЕАФФ беше представена от г-жа Мариана Нуцова, етнолог, програмен директор на телевизионно студио за фолклорно съдържание „Евро фолк ТВ“, автор на десетки етнографски и обзорно-документални филми, програмен координатор на фолклорни фестивали под егидата на Националната комисия на UNESCO за България, консултатант към ЕАФФ.

През 2016г. Организацията на обединените нации за образование, наука и култура  акредитира ЕАФФ за предоставяне на консултативни услуги за Междуправителствения комитет в рамките на Конвенцията от 2003г. на ЮНЕСКО за Опазване на нематериалното културно наследство. Президентът на Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали – Калоян Николов е член на Изпълнителния съвет на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа (от категория 2)  под егидата на ЮНЕСКО. Асоциацията е член на Генералната Асамблея като НПО.

Лектори на семинара бяха Саша Сречкович и Адина Чиуботариу от европейската мрежа за фасилитатори на ЮНЕСКО.

Саша Сречкович е етнограф и куратор на етнографския музей в Белград. Проявява специален интерес в сферата на приложната антропология. Организира множество музейни събития, мениджър е на Международния фестивал за етноложки филми и води обучения под шапката на ЮНЕСКО под формата на изграждащи капацитет дейности в сферата на нематериалното културно наследство.

Д-р Адина Чиуботариу е старши изследовател в Департамента по етнография и фолклор. Области на компетентността й са: етнографията, етнологията, фолклора, архивирането, нематериалното културно наследство и етнографската дидактика. Като член на Националната комисия за опазване на нематериалното културно наследство, тя представлява Румъния на срещите на експертно ниво на ЮНЕСКО.

Във форума освен Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали, в която членуват 450 фолклорни фестивала от целия свят и е акредитирана организация с консултативни отношения към UNESCO, участие  взеха и следните институции: Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей към Българската академия на науките, Национална комисия за ЮНЕСКО – България, Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство, Министерство на културата, Нов български университет, Университет по библиотекознание и информационни технологии, Регионален исторически музей – Перник, Регионален исторически музей – Бургас, Регионален исторически музей „Стою Шишков” – Смолян, Регионален исторически музей – Русе, Музей на Народните Художествени Занаяти и Приложните Изкуства –Троян, Музей "Борис Христов", Музей на архитектурно-исторически резерват „Боженци“, Регионален исторически музей – Пловдив, Музеен комплекс – Банско, Етнографски музей на открито "Етър".