15 Юли 2019     UNESCO 

Международният информационен и мрежов център за нематериално културно наследство в Азиатско-тихоокеанския регион (ICHCAP)Република Корея, е един от седемте центъра от Категория 2 под егидата на ЮНЕСКО, чиято дейност е насочена изцяло в сферата на нематериалното културно наследство. Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали – ЕАФФ като акредитирана организация с консултативни отношения към UNESCO, работи в кооперация с центъра ICHCAP. Основната цел на ползотворното сътрудничество е опазването и разпространението на нематериалното културно наследство.

През 2016г. Организацията на обединените нации за образование, наука и култура  акредитира ЕАФФ за предоставяне на консултативни услуги за Междуправителствения комитет в рамките на Конвенцията от 2003г. на ЮНЕСКО за Опазване на нематериалното културно наследство. Президентът на Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали – Калоян Николов е член на Изпълнителния съвет на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа – от Категория 2 –  под егидата на ЮНЕСКО. Асоциацията е член и на Генералната Асамблея като НПО.

Специфичните функции в дейността на ICHCAP са: изграждане на информационна система, подпомагане на идентифицирането и документирането на НКН, съхраняване и дигитализиране на архивни материали и подкрепа по отношение на разработването на стандарти за метаданни. Международният информационен и мрежов център за нематериално културно наследство в Азиатско-тихоокеанския регион работи за разпространяването на натрупаните данни за НКН в информационни и рекламни материали и насърчаването на защитата на правата на интелектуална собственост на практикуващите и създателите на НКН. Обект на активността на Центъра от Категирия 2 е  изграждане на мрежи между засегнатите общности, групи и отделни лица за укрепване на предаването и разпространението на НКН, организиране на публични събития и срещи на регионално и международно равнище, укрепване на международните и регионалните мрежи за обмен на информация и знания по отношение на защитата на НКН. Дейностите и програмите на Центъра се осъществяват в съответствие с Конвенцията от 2003 г. и по-специално нейните цели  и определения (Член 1 и 2).

Участващите в ICHCAP страни са: Бруней Дарусалам, Китай, Фиджи, Индонезия, Япония, Казахстан, Малайзия, Малдивите, Микронезия (Федеративни щати), Непал, Палау, Папуа Нова Гвинея, Филипините, Република Корея, Сингапур, Шри Ланка, Таджикистан, Тонга, Узбекистан, Виетнам.

В сайта на Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали може да намерите препратки към мултимедийните материали и електронни версии на много публикации на ICHCAP, към онлайн общността на ICHCAP за комуникация в различни мрежи за опазване на нематериалното културно наследство и към сайта на Центъра, който предоставя на читателите удобна среда за достъп до азиатско-тихоокеанската информация, свързана с нематериалното културно наследство.