23 Юли 2019     Фестивали 

От 12 до 16 юли успешно се проведе II Международен фестивал в Кападокия, в който участие взеха над 500 изпълнители от Полша, България, Гърция, Грузия и Турция.

През фестивалните вечери ансамблите представиха традиционните си танци и песни пред жителите и гостите на местността. По време на престоя си в Кападокия, изпълнителите посетиха историческите градове  Невшехир и Гьореме, запознавайки се с културното им наследство. Участниците в събитието полетяха и с балон, наслаждавайки се на невиждано красивия пейзаж, откриващ се от небесните височини.

Фестивалът се проведе в сътрудничество с Общините на градовете в региона.

На прием в Община Гьореме кметът на града посрещна ръководителите на съставите и им връчи подаръци, които да им напомнят за прекрасния им престой в Турция.

Всички изпълнители изказаха удовлетворението си от настаняването и организацията на Международния фестивал и си пожелаха догодина отново да представят фолклора си в историческа област на  Централен Анадол.