6 Септември 2019     Конференции 

В третото издание на Международната научна конференция "Визуална антропология - 2019", което се проведе  от 28 до 30 август във  Велики Новгород (Русия), участие взеха 180 души от 27 руски града и 7 други държави – Австрия, Армения, Беларус, Великобритания, Латвия, Полша и Украйна.

Участниците, ангажирани в областта на съвременните градски изследвания, обсъдиха визуалните параметри на човешката култура, акцентирайки върху ролята на университета в създаването, запазването и развитието на градската среда. По време на провеждането на шест секционни етапа, в които бяха представени дълго подготвяните доклади и презентации, кръгла маса и дискусионен семинар, бяха разгледани основните проблеми на града като сложна антропологична структура.

Представени пред научната общност бяха резултати от различни изследвания и разработки в областта на хуманитарните аспекти на изучаването и оформяне на градската среда, аргументирани бяха и  възможни подходи за създаване на концептуален модел на университетски град.

Научният форум осъществи сближаването на резултатите от фундаменталните урбанистични изследвания със социалните и административните практики в съвременния град, анализира и систематизира  проблемите и изследванията в сферата на културната топология на града, създаде  възможност за  научно дискутиране между руски и чуждестранни учени, които споделиха изследователския си опит в сферата на формиране на публични градски пространства и разви  научното сътрудничество от сферата на хуманитарните проблеми в съвременната урбанистика.