11 Ноември 2019     UNESCO 

Секретарят на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство – г-н Тим Къртис се обърна към неправителствените организации, акредитирани да предоставят консултативни услуги към Междуправителствения комитет за опазване на нематериалното културно наследство и в частност към Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали – ЕАФФ, с послание, по отношение на обогатяването на интерактивна библиография за научноизследователски справки, свързани с Конвенцията.

Г-н Къртис информира, че след приемането на Конвенцията за Опазване на Нематериалното Културно Наследство през 2003 г., се провеждат нарастващ набор от изследвания, свързани с произхода, целите, употребата, прилагането и въздействията му. Въпреки, че някои от тези изследвания са добре известни и широко разпространени, значителна част от тях са трудно достъпни.

Поради тази причина, Секретариатът стартира интерактивна библиография за научноизследователски справки, свързани с Конвенцията. Под домакинството на ЮНЕСКО и воден от независими изследователи, този проект възнамерява да подобри разпространението на свързаните с ICH изследвания за всички заинтересовани страни, участващи в прилагането на Конвенцията от 2003 г. (държави - страни по конвенцията, общности, гражданско общество, практикуващи и други) и да насърчи по-добрата комуникация сред изследователите, работещи в областта на нематериалното културно наследство.

Секретарят на Конвенцията изказва своите благодарности на редакционната група изследователи, които инициират проекта и координират библиографията, а именно Chiara Bortolotto, Harriet Deacon, Cristina Amescua и Misako Ohnuki (можете да се свържете с тях на адрес: Coordinators-ICHCRB@lists.unesco.org ).

Обръщението включва приканване на изследователската общност да разгледа включените в библиографията 1000 статии, разделени по теми, географски области или език и да допринесе за дейността чрез добавяне на нови онлайн референции.