В периода 12-27 ноември 2019 г., Генерална асамблея на ЮНЕСКО е домакин на делегации от 193 държави, като целта е да се реши бъдещето на някои от най-належащите въпроси на съвремието.

Централата на ЮНЕСКО в Париж се превръща в средище на идеи, като в процеса на създаването и обсъждането им „мултикултурализмът в действие“ проличава от заседателните зали до коридорите на организацията.

В продължение на две седмици, в рамките на Генералната конференция, ще участват шест комисии, четири комитета и ще бъдат проведени около 25 странични събития, в които ще се включат държавни ръководители и над 150 министри.

Чрез видео отразяването на Конференцията, може да се пренесете опосредствено  на откриването ѝ, а също така имате възможността да проследите събитията в рамките на 40-тата Генерална асамблея на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура, на живо - тук.