Президентът на Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали – г-н Калоян Николов бе лектор в изнесения семинар на тема „Организационни процеси при планиране и провеждане на фолклорни фестивали“.

Форумът, целящ обогатяването на квалификационните компетентности, се проведе от 12  до 14 ноември 2019г., в гр. Трявна (България), а негов организатор бе Регионалният експертно-консултантски и информационен център „Читалища” – гр. Русе.

В третата и последна част на семинара, г-н Николов сподели опита си, свързан с „Процесите при планиране, организиране и провеждане на фолклорните фестивали на международно, национално и регионално ниво“.

По време на събитието, членът на Върховния читалищен съвет и на комисията по предложенията на Съюза на народните читалища – г-н Манол Петров изнесе доклад за  „Работата на комисията на Съюза на народните читалища по предложенията за изменение на Закона за народните читалища – становища“.

Семинарът бе закрит на 14 ноември с обобщаващи изказвания, споделяне на опит между колеги, организирали или имащи намерения да организират фестивали и изказване на мнения на читалищните дейци.