Президентът на Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали – ЕАФФ – г-н Калоян Николов участва в тазгодишната среща на Междуправителствения комитет за опазване на нематериалното културно наследство, която се провежда в Богота, Колумбия от 9 до 14 декември.

В рамките на шест дни, двадесет и четирима членове на Междуправителствения комитет ще направят равносметка на последните събития в действията на Конвенцията от 2003г. и ще вземат важни решения за нейното прилагане.

Комитетът ще разгледа насоки за това как най-добре да опази живото наследство при извънредни ситуации и ще продължи да разсъждава как да подобри участието на неправителствените организации в прилагането на Конвенцията. Освен това, членовете на комитета ще проучат състоянието на елементите, вписани в Списъка за спешна защита и използването на международната помощ, предоставена на държавите за подкрепа на техните усилия за опазване на живото наследство.

Комитетът ще обсъжда и елементи за вписване в списъците на Конвенцията. Ще бъде проучено състоянието на  шест елемента за вписване в Списъка на нематериалното културно наследство, нуждаещо се от спешна защита и четиридесет и два в представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството, както и три предложения за подбор в Регистъра на добрите практики за опазване. Три искания за международна помощ също ще бъдат внесени за разглеждане от Комитета.

Президентът на ЕАФФ е част от работната група по информационни и комуникационни технологии, като в Заседанието на Форума на неправителствените организации на ICH  ще представи 10-минутна лекция на тема „Мултимедийните канали и носителите на нематериално културно наследство в света“.

Форумът на неправителствените организации на ICH ще проведе избори на Управителния комитет на 11 декември 2019г., в които г-н Калоян Николов отново е номиниран за член на Комитета – за изборен район Източна Европа.