Молим да попълните нашата кратка анонимна анкета, която съдържа 12 въпроса, свързани с групата, която представлявате, участието ви в международни фестивали и функциите на сайта на ЕАФФ. Благодарение на въпросника, ще може да ни изпратите и вашите препоръки. Ще ви бъдем благодарни, ако отделите от времето си и отговорите на нашите въпроси, а може да сте сигурни, че това няма да ви отнеме повече от 2 минути. Проучването ще се проведе до 10 февруари 2020г.

Разчитаме на искрените ви мнения, за да подобрим съвместната ни работа.

Вашата преценка е изключително важна за нас!

Благодарим предварително!