До 10 февруари имате възможност да подпомогнете проучването на Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали, давайки мнението си, свързано с оптимизирането на работния процес. Попълнете кратката ни анкета, съдържаща 12 въпроса и представете своите препоръки към Асоциацията.

Изразявайки предложенията си по отношение на нашата система, вие се превръщате във важна част от екипа ни. Окончателните резултати от проучването ще бъдат обработени и съобразени с необходимите приложения, удовлетворяващи вашите интереси и интензификацията на дейността на ЕАФФ.

Вашето мнение е важно за нас!

Благодарим предварително!