В началото на месеца ЕАФФ проведе анкетно проучване с цел оптимизиране на работния процес.

Обработката на резултатите, получени благодарение на емпиричното изследване, ни представи сведението, че половината от отговорилите на ЕАФФ - въпросника се информират за активностите и голямата разновидност от фестивали посредством уебсайта на Асоциацията. Ако сте част от тази група, то последвайте ни в InstagramFacebook и Twitter, където останалата част от анкетираните се осведомяват за дейността ни.

Писмено формулираният набор от 12 въпроса извести екипа за това, че доверието към ЕАФФ е основният критерий, по който анкетираните избират фестивала, в който ще участват. След този фактор по низходящ ред се подреждат значимостта на дестинацията, новостта на събитието, доверието към организаторите, важността на цената, отзивите от другите участници и утвърдените фестивали.

Методът за събиране на факти онагледи и това, че според 93% от отговорилите на въпросника – сайтът на ЕАФФ предоставя необходимото количество информация.

Преобладава броят на гласувалите, които твърдят, че предпочитат да участват във форуми със състезателен характер.

Въпросът, свързан с причината за отказ на вече одобрени заявки за участие във фестивали представи данните, разкриващи най-често срещаната причина – финансовата. Следващите по значимост основания са равностойни и се отнасят до организационни проблеми в колектива и такива с организаторите на събитията.

Анализът на анкетното проучване посочва, че 70,4% от участвалите в него имат трудности при намиране на финансиране за участие във форуми.

Чрез синтезирането на данните относно вида на формацията, в която членувате, броя на изпълнителите в нея и честотата на посещение на международни форуми, както и от горепосочените показатели - ние ще интензифицираме работата на ЕАФФ и ще удовлетворим вашите интереси.

Благодарим за това, че станахте част от нашето проучване!