Във връзка с обявената Пандемия на COVID 19 от Обединените нации и Световната здравна организация, Съветът на директорите и офисът на Президента на Европейската асоциация на фолклорните фестивали - ЕАФФ - ICH Advisor of UNESCO изпращат настоящото обръщение до членовете на Асоциацията за насочване на специално внимание при организирането и провеждането на международните антропологически фестивали и фестивалите с отворена културна насоченост.

Апелираме организаторите на фестивалите да се съобразят с изискванията на щабовете за превенция на съответната държава и да подпомогнат усилията им в борбата с възникналата Пандемия.

Апелираме към всички групи-участници да се съобразяват с инструкциите на щабовете за превенция на съответната държава.

Обръщаме се към всички съпричастни институции и партньорски организации, хотели, транспортни фирми на съответните Организационни комитети - по възможност да съдействат по най-добрия начин за пренасочване на нови дати за провеждане на фестивалите, които поради невъзможност от провеждане са прекратени. Надяваме се, че всички прехвърлени  авансови средства за гарантиране на местата за настаняване към хотелите и транспорт,   да бъдат възстановени или активни и пренасочени към следващи периоди, съгласувани с Организационните комитети. Надяваме се чрез толерантност и коректност негативните последици да бъдат ограничени както за базите за настаняване, организационните екипи, така и за участниците в съответните събития.

Развитието на човечеството зависи от здравата основа, върху която се гради. Провеждането на фолклорните/антропологически и отворени културни фестивали са съвременната платформа за споделяне и толерантност, култура и идентичност, приятелство и разбиране - основните човешки ценности.

Запазването на коректните човешки отношения в условията на Извънредни ситуации ни прави хора, утвърждаващи цивилизационния модел достигнат с огромните усилия от поколенията.

Надяваме се да преодолеем трудната ситуация и с нови сили да продължим напред.

 

Успех и здраве!

 

 

Президент

на Европейската Асоциация

на Фолклорни Фестивали - EAФФ

/ Калоян Николов /