ЮНЕСКО предоставя директен достъп до разработените си  онлайн инструменти, ориентирани към живото наследство и неговото опознаване, като идеята е насочена към образованието и знанието. 

Инициативата е отправена както към подготвящи програми за изграждане на капацитет и по-задълбочено разбиране и прилагане на Конвенцията от 2003, така и към изследователи, тъй като са предоставени полезни казуси за устойчиво развитие и визуални приложения на данните. 

Имате възможността да приложите в обучението си за изграждане на капацитет много полезни материали, които се предлагат във формат, подходящ за редактиране, за да може да ги адаптирате към удобен за вас вариант. 

Начинанието включва 5 проекта, като всеки от тях предоставя различни изгледи към запознаването с информационните ресурси:

Кампанията „Потопете се в нематериалното културно наследство“ ви дава възможност да откриете множество начини да се ориентирате в динамично и интерактивно пространство от живи нематериални практики и изрази в културното наследство. Ще видите богатото културно многообразие, което представляват заедно. Използвайки уеб семантика и графична визуализация, кампанията предлага по-широка концептуална и визуална навигация чрез над 500 елемента, вписани в списъците на ЮНЕСКО от Конвенцията от 2003г. Различните елементи  се изследват в домейни, теми, география и екосистеми и това прави възможно визуализирането на дълбоките взаимовръзки между тях.

 

Изграждане на капацитет: ЮНЕСКО разработи пълен набор от материали за изграждане на капацитет, който включва повече от 50 тематични учебни звена. Първоначално разработени на английски, материалите вече са достъпни и на френски, испански, арабски, руски и португалски.

ЮНЕСКО насърчава потребителите да персонализират информационните ресурси за нуждите на местния контекст.

Видео анимация цели да представи на зрителите тясната връзка между нематериалното културно наследство и половете. Идеята е, че преосмислянето на ролите на половете може да отвори нови възможности за защита на нематериалното културно наследство.

Пакет от инструменти за устойчиво развитие: Уеб-базираният пакет с инструменти е насочен към всеки, който се интересува от връзките между нематериалното културно наследство и устойчивото развитие. В него са представени повече от 30 примера от цял свят. Те допълват съществуващите учебни материали, разработени по глобалната програма за изграждане на капацитет на ЮНЕСКО. 

Интерактивна библиография на справочници за изследователи, свързани с Конвенцията от 2003г. – Проектът има за цел да подобри разпространението на изследвания, свързани с живото наследство, за всички заинтересовани страни, участващи в прилагането на Конвенцията.Той също така цели да насърчи по-добрата комуникация между изследователите, работещи в областта на нематериалното културно наследство. Понастоящем интерактивната библиография съдържа повече от 1000 справки на 10 езика.