Ритуалите са действия, изпълнявани с установени правила за последователност и място, чиято основна цел е да носят най-вече символично значение.

Изразът на традиция в танцувалната му форма се използва от дълбока древност за изпращане на послания към божествените сили. Ритуалният танц е кодът, който разкрива идеите, които не могат да бъдат изказани с обикновени думи.  

Какво ли послание искат да изпратят румънците, якутите, малайзийците и китайците посредством танцувалните си символни жестове и какви са характерните им ритуали движения? 

Древна традиция в южната част на Румъния (района на река Олт) е ритуалът Калуш. Той се изпълнява на Петдесетница (петдесет дни след Великден) от мъже, наречени калушари“. Изпълнителите пеят, танцуват, правят смешки и се закачат с хората. Калушарите са пременени в бродирани ризи, пъстроцветни шапки и имат звънчета по панталоните. Поверието гласи, че ритуалните дейци имали магически лечебни сили. Това е причината по празниците калушарите да обикалят къщите, танцувайки и пеейки на домакините за здраве и късмет.

Ритуалният танц е изкусен, виртуозен, подчинен на особена драматургия и хореография, особено по време на ритуалното лекуване. Архаичният  ритуал е част от Нематериалното наследство на ЮНЕСКО. Обичаят е определен като емблема на румънския народ в територията между Карпатите, Дунава и Черно море.

Осухай е ритуален якутски танц, който се състои от девет кръга, които символизират Слънцето. По време на кръговия танц, танцьорите се държат един за друг и се редуват от крак на крак, като се движат в променливо темпо. Характерно за ритуала е, че в него има една водеща фигура, която изпълнява песен и регулира темпото в кръга. 

В миналото, етническото племе Бидаюх от Сарвак, Малайзия вярвало, че светът е  населен както от добри, така и от зли духове. Според традиционните вярвания на малайзийците тези духове са истински и ако се закачат, могат да нанесат много вреди на селяните и околната среда. Местните хора вярвали, че ритмичните движения на тялото, докато са в състояние на транс, могат да им  помогнат, за да влязат в контакт с добрите духове. Важен елемент в ритуалния танц са движенията на ръцете.

В Ордос, Вътрешна Монголия (Китай) сватбената церемония се развива като стандартизиран фолклорен културен феномен под формата на песни и танци, отразяващи местните обичаи.  Сватбената церемония в  Ордос включва поредица от традиционни дейности – среща с младоженеца, сресване на косата на булката, сключване на годеж, вземане н благословения от майката, предлагане на чай и др. Щастието, късметът, любовта и страстта са темите, протичащи през цялото тържество. Посредством ритуалния танц се изразяват пожелания за щастлив живот. 

Церемонията се е превърнала в средство за съхранение на най-отличителните обичаи и обреди, представящи богатството на монголските културни ценности.