Молим да попълните нашата кратка анкета, която съдържа 11 въпроса, свързани с оценяването на ролята на фолклора в условията на световна криза и социална изолация. 

Резултатите от изследването ще покажат как социалното дистанциране, в резултат от пандемията COVID’19,  се отразява върху процесите на запазване и разпространение на фолклора.  Проучването ще даде информация за това дали продължавате да поддържате музикално-танцувалните си занимания, дали надграждате знанията си в областта на народното творчество и как го постигате. 

Благодарение на въпросника, ще може да ни споделите вашите интересни идеи, предложения и наблюдения за това как може да се съхраняват, развиват и предават традициите в настоящата трудна ситуация. 

Ще ви бъдем благодарни, ако отделите от времето си и отговорите на нашите въпроси! Бъдете сигурни, че това ще ви отнеме по-малко от 2 минути време.  

Проучването ще се проведе до 12.05.2020г.

Разчитаме на искрените ви мнения, засягащи ролята на фолклора като обединител в най-трудните глобални периоди! 

Вашата преценка е изключително важна за нас!

Благодарим предварително!