Преди филма и видеото, танцът се е приемал като "краткотрайно изкуство" - хореографиите в цялата история изчезват, докато шедьоври на живописта, скулптурата, поезията или театъра остават в продължение на хиляди години. Широкото използване на видео материали прави революция в изкуството на танца; приносът му е безценен.

Денят на танца през 2020 ще се отбележи в сътрудничество с Международния Съвет за Филми, Телевизия и Аудио-визуални Комуникации (CICT/ICFT), партньор на ЮНЕСКО, също като CID. Основната тема е "Младежта-Танца-Видео материала". Хореографите и директорите на танцови школи са насърчавани да създадат танц с танцьори до 18 годишна възраст, да запишат видео и да го изпратят за преглед на Централата на ЮНЕСКО в Париж. 

Това кратко хореографско произведение трябва да бъде вдъхновено от ценности, защитавани от ЮНЕСКО; например: междукултурен и междурелигиозен диалог; анти-допинг; насърчаване на споделена история и памет за помирение; защита, насърчаване и предаване на наследството; култура на мир, ненасилие и устойчиво развитие; бедност, изменение на климата, природни бедствия и социално неравенство.

Ще намерите повече ценности, като равенство, демокрация, мир и човешки ценности на порталите на ЮНЕСКО и Обединените Нации. Предизвикателство е как да представим такива абстрактни понятия чрез разработени движения на сцената. Най-важната цел е младите танцьори да разберат важността на една или повече от тези ценности и да се включат в изразяването им.

На Деня на танца, вниманието на света е обърнато към изкуството на танца. Видеото ще ни послужи изключително много като просто средство за запис и разпространение на творческата ни работа. Тази година танцът и видеото ще се съчетаят в отпразнуването на издигането на човечеството към благородните цели, определени от организациите на високо равнище.

 

Алкис Рафтис

Президент на Международен Танцов Съвет

CID, UNESCO, Париж