8 Май 2020     UNESCO 

Уеб платформата на ЮНЕСКО „Практики на живото наследство и пандемията COVID-19“ стартира днес. Разгледайте резултатите, събрани от онлайн проучването. Платформата представя много интересни и вдъхновяващи практики, споделени от различните региони. 

Примерите показват както влиянието на кризата върху живото наследство, така и неговото въздействие върху общностите, но също така и илюстрират как живото наследство може да бъде мощен инструмент за устойчивост и солидарност по време на криза. Целта на уеб системата е да се превърне в общо пространство за обмен и опит между общностите по време на криза.

Може да научите повече информация за начинанието от специална новина на уебсайта на ЮНЕСКО и от седмичния бюлетин на ЮНЕСКО „Култура и COVID-19: Проследяване на въздействието и реагирането“ (страници 4-5). 

Проучването и резултатите от него се споделят и на широката общественост чрез социалните медии на ЮНЕСКО (FacebookTwitterInstagram) с хаштаг #LivingHeritage.

Платформата ще се актуализира редовно въз основа на резултатите от текущото проучване, така че продължавайте да попълвате анкетата, за да разберете как социалното дистанциране, в резултат от пандемията COVID’19,  се отразява върху процесите на запазване и разпространение на живото наследство.

Може да проследите и колективните отговори за COVID-19 от сектор „Култура“ на ЮНЕСКО.