ЮНЕСКО предлага списък с  образователни приложения, платформи и ресурси с цел да помогне на родителите, учителите, училищата и училищните администратори да улеснят учебния процес и да осигурят социални грижи и взаимодействие в периода на наложеното дистанционното обучение, част от мерките в отговор на  пандемията COVID-19. Повечето от образователните решения са безплатни, а много от тях обслужват различни езици. Въпреки че тези приложения не носят изричното одобрение на ЮНЕСКО, те имат широк обхват, силна потребителска база и са доказали въздействието си. Те се категоризират въз основа на потребностите от дистанционно обучение, но повечето от тях предлагат функционалности в множество категории.

Категориите, в които са предложени приложения, платформи и ресурси, които биха подпомогнали образователните процеси са:  „Ресурси за осигуряване на психосоциална подкрепа“, „Цифрови системи за управление на обучението“, „Системи за мобилни телефони“, „Системи със силна офлайн функционалност“, „Масивни отворени онлайн курсове (MOOC)“, „Самоуправляемо учебно съдържание“, „Мобилни приложения за четене“, „Платформи за сътрудничество, които поддържат видео-комуникация на живо“ „Инструменти за учители при създаване на цифрово учебно съдържание“ и „Външни хранилища на решения за дистанционно обучение“.

Списъка може да намерите на страницата в сайта на ЮНЕСКО – „Решения за дистанционно обучение“.