Уеб платформата на ЮНЕСКО „Практики на живото наследство и пандемията COVID-19“ представи резултатите от онлайн проучването „Фолклорът в условия на социална изолация“, проведено от  ЕАФФ в периода 24.04.2020 - 12.05.2020г. 

Сътрудничеството между Организацията на обединените нации за образование, наука и култура и Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали е доказателство за усилената им и успешна работа в изпълняването на основната им обща мисия за опазване на нематериалното културно наследство. 

Изводите от емпиричното изследване са публикувани в раздел „Европа и Северна Америка“, в който до момента има представени общо 69 примера, които разкриват както влиянието на пандемията върху живото наследство, така и въздействието му върху общностите, живеещи в посочените териториални обхвати. Платформата  се актуализира постоянно въз основа на резултатите от текущото проучване, така че продължавайте да попълвате анкетата на ЮНЕСКО.

Интересните и вдъхновяващи практики могат да се намерят и на географската карта, върху която са маркирани местоположенията, за които са представени сведения. 

Любопитни данни за влиянието на кризата, причинена от пандемията COVID’19, върху живото наследство са представени и от регионите: Африка (7), Арабски държави (8), Азия и Тихия океан (33), Латинска Америка и Карибския регион (31).