1 Юли 2020     Любопитни факти  UNESCO 

На 2 юли 2020г., 17: 00-19: 00 (стандартно време в Корея), 15: 00-17: 00 (Банкокско време), ще се проведе втората сесия в рамките на уебинара „ICH Webinar Series”, организиран съвместно от Международния информационен и мрежов център за нематериално културно наследство в Азиатско-Тихоокеанския регион под егидата на ЮНЕСКО (ICHCAP) и от офиса на ЮНЕСКО в Банкок.

Събитието  е отворено за обществеността и в него участват експерти в областта на нематериалното културно наследство.

Семинарът, който се провежда онлайн чрез софтуер за видеоконференция е разделен на 4 сесии. 

По време на втората сесията ще бъдат разгледани въздействията на COVID-19 върху интеграцията между нематериалното културно наследство и висшето образование в Азиатско-Тихоокеанския регион, като специално внимание се отдели на алтернативните модели на преподаване, инструкциите и методите на обучение. Тъй като училищата са изправени пред неблагоприятни последствия, тази сесия също вижда значението на определянето на бъдещи подходящи подходи за изучаване на нематериалното културно наследство във висшето образование в области на подготовка на учебни материали и изследвания.

Уебинарът има за цел да:

  • проучи влиянието на пандемията COVID-19 върху преподаването и обучението в дисциплини, свързани с висшето образование, и настоящите предизвикателства, пред които са изправени университетите; 
  • изследва добрите практики, иновативните модели на преподаване, дизайнерските инструкции и методи на обучение, които засилват жизнеспособността на наследството и неговата значимост по време на COVID-19;
  • ​​проучи ролята на сътрудничеството при споделяне на учебни ресурси и обмен на знания чрез университетските мрежи;
  • определи бъдещите подходящи подходи за  преподаване и учене в дисциплини, свързани снематериалното културно  наследство.

Интерактивният семинар ще бъде излъчван на живо в YouTube канала и във фейсбук страницата на ICHCAP.

На 18 юни 2020г. се организира първата сесия, която обхвана темата за „Опазването на нематериалното културно наследство и COVID-19 в Азиатско-Тихоокеанския регион“. 

На 30 юли 2020 ще се състои третата сесия от събитието, която ще бъде фокусирана върху  „Мрежи за висше образование за защита на ICH - Глобални усилия в Азия и извън нея“, а  през август по време на четвъртата и последна сесия в рамките на онлайн форума ще се дискутира „Споделянето на опит и предизвикателствата в разработването на учебни програми и образователни модели на ICH“.