До

Н. Пр. г-жа Сри Астари Расджит

Посланик на Република Индонезия

в България

 

Ваше Прeвъзходителство,

 

От името на целия екип на Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали (ЕАФФ) Ви благодаря най-сърдечно за щедрата подкрепа, която оказвахте на индонезийските изпълнители, изявявали се на фестивалите, част от Музикални празници „Евро фолк“.  

Изказвам и признание за уменията и значителния принос, с които подпомогнахте съхранението и разпространението на фолклора и традициите по време на мандата си. Активното Ви сътрудничество при провеждане на XXI Старопланински събор „Балкан фолк“ 2017 и на VII Световен шампионат по фолклор “World folk” 2017 насърчи много индонезийски групи да се изявят в България, представяйки красотата на нематериалното си културно наследство. 

Вярвам, че направеното от нас и безусловната подкрепа, получена от Вас и екипа Ви допринесе за по-успешното изграждане, укрепване и насърчаване на двустранните отношения между България и Индонезия!

 

 

Президент на

Европейската Асоциация на

Фолклорните Фестивали - ЕАФФ   

/Калоян Николов/