На 12 и 13 ноември 2020г., ICHCAP (Международният информационен и мрежов център за нематериално културно наследство в Азиатско-Тихоокеанския регион под егидата на ЮНЕСКО) в сътрудничество с ICH NGO Forum (Форумът на неправителствените организации за нематериално културно наследство), ще  проведе онлайн конференция за неправителствени организации на тема „Нематериално културно наследство и устойчивост при криза“.

Oт 2014г. датира традицията на ICHCAP  да организира на всеки две години събития, даващи първостепенен фокус върху работата на неправителствени организации в областта на нематериалното културно наследство, разглеждайки ситуацията в световен мащаб. 

Пандемията COVID-19 причини условия на нестабилност и това предизвика провеждането на тазгодишното своевременно издание на конференцията, което  има за цел да проучи ролята и предизвикателствата за ICH NGOs, особено в областта на образованието.

Онлайн обсъждането ще изследва взаимовръзката между нематериалното културно наследство и образованието, в контекста на устойчивото развитие, и ще даде възможност на неправителствени организации, занимаващи се с нематериалното културно наследство, от цял свят, да представят добрите си практики и да споделят полезния си опит, информирайки за дейността си. 

Организаторите на онлайн дискусията приветстват представителите на НПО на ICH, базирани навсякъде по света, включително тези, които не са  акредитирани от ЮНЕСКО, съгласно Конвенцията от 2003 г., да се включат, подавайки заявлението си с резюмето на английски език не по-късно от 14 август 2020 г. по електронната поща (ich.ngo.conference@gmail.com).

Нека изградим нови мрежи и да укрепим съществуващите, при проследяването на устойчивото развитие на човечеството.

Заявленията се приемат и от онези, които не могат да имат членство в НПО, но са написали тези, проучвания на казуси, научни доклади или други научни резултати за НПО от ICH.