30 Юли 2020     UNESCO 

На 30 юли 2020 се проведе третата сесия на ICH Уебинар

Благодарение на организацията на ICHCAP и Службата на ЮНЕСКО в Банкок, участниците и лекторите в онлайн събитието представиха идеи за изграждане на инициативи за сътрудничество и мрежи между висшите учебни заведения за защита на нематериалното културно наследство от основаните регионални мрежи - Африка, Латинска Америка, Европа, Азиатско-тихоокеански регион. 

Тази сесия е продължение на усилията за по-добро разбиране на интеграцията между нематериалното културно наследство и висшето образование, което видимо се сблъсква с повече предизвикателства в настоящето. 

Пандемията COVID-19 налага мерки, засягащи дейността на учебните заведения, сред които: закриване на училища, преподаване чрез онлайн средства и прекъсване на изследователската работа на терен. 

Вижте записа от Уебинара и научете повече за значението на образователните дейности за опазването на нематериалното културно наследство.