24 Септември 2020     Фестивал-Конкурс 

В периода 10-18 декември 2020г. ще се проведе първият онлайн Международен инструментален конкурс „Златни клавиши”

Форумът ще привлече вниманието на обществото към съвременните тенденции в развитието на народно-инструменталната музика, подкрепяйки творческата и иновативна дейност в музикалното образование при откриването на най-надарените сред участниците. 

В конкурса могат да се включат акордеонисти – солисти, обикновени или смесени ансамбли и оркестри, които включват в своя инструментален състав поне един акордеон.

Виртуалното събитие ще разкрие и подкрепи художествения потенциал на музикантите в опазването на духовното национално богатство.

Ако искате да повишите нивото си на сценично майсторство, да разкриете творческите си умения и да дадете нов тласък за развитие на музикалните традиции на международно равнище, побързайте да заявите желанието си за участие в музикалната надпревара.