На 18 и 19 октомври онлайн изданието на  II Международен танцов фестивал "ART Life" ще представи танцови групи от 10 държави. 

Неразривно свързаното с музиката и движенията изкуство ще изпълнят участници от САЩ, Русия, Иран, Великобритания и др.

Виртуалното събитие  успешно реализира стремежа на организаторите –  да съберат хора от всякакъв произход и да покажат, че танцът е идеална възможност да си припомним всичко, което ни свързва, като отпразнуваме приликите и разликите между народите.

Ако и вие искате да възродите, съхраните и развиете националните култури и да укрепите международното сътрудничество, то покажете красотата на хореографиите си.

Обменете опит и обединете творческо удовлетворение, заявявайки желанието си за участие и изпращайки видео изпълнението си. Крайният срок е 5 октомври 2020г.

Свързани фестивали