Международният фолклорен и музикален фестивал в Истанбул (Турция) се проведе в периода 23 - 27 септември 2020г. Директор на форума бе г-н Милутин Лукич.

Многоликият, цветен и изпълнен с живот град очарова участниците в танцувално-музикалното събитие, разкривайки им най-популярните си забележителности.

Фолклорът на народите оживя, представен в атмосферата на културното средище, на кипящия метрополис, който разделя два континента и завладява всеки посетител с богатата си история.

Вижте регламента на предстоящото издание на Международния фолклорен и музикален фестивал в Истанбул и се впуснете във фолклорното приключение, което ще се състои от  22 до 25 октомври 2020.

Свързани фестивали

23 – 27 Септември 2020

International Folklore and Music Festival in Istanbul - Turkey

Istanbul Турция