В настоящата глобална здравна криза, причинена от пандемията COVID’19, Европейската асоциация на фолклорните фестивали стартира концепция и форма на събития, адаптирани към онлайн пространството. 

10 са актуалните онлайн форуми, които ще отговорят на поривите ви за изява, посредством изградените виртуални платформи, които предоставят възможност за участие без необходимост от пътуване. 

Споделете видео изпълненията си, предизвикайте творчеството си и установете нови международни приятелства и контакти, обогатявайки многонационалната култура. 

Ето 10 от активните и популярни фестивали и конкурси, избрани от пъстрата гама от форуми, под егидата на ЕАФФ:

Направете своя принос, споделете опита и творческите си постижения и „минете“ през онлайн фестивалните мостове, които свързват държави и нации.