Президентът на Европейската асоциация на фолклорните фестивали, г-н Калоян Николов, сподели опит и знание в уебинара „Живот, околна среда и ICH по Пътя на коприната, стратегическа среща на ICH мрежите по Пътя на коприната“.

Николов бе един от двадесет и петте експерти от десет държави, дали препоръките си в областта по време на виртуалния форум, провел се на 18 и 19 ноември 2020г. 

Целта на онлайн събитието бе да създаде механизми за осигуряване на ефективен обмен на информация, свързана със защитата на нематериалното културно наследство. 

ICHCAP възнамерява да предприеме дейности за подобряване на достъпа и наличността на знание за нематериалното културно наследство и за укрепване на информационния и мрежовия капацитет, насочен към заинтересованите страни.

Като част от тези усилия, ICHCAP се обедини със секретариата на Форума за сътрудничество между Корея и Централна Азия и с Международния институт за изследвания в Централна Азия, за да разработи проучване за фестивалите на ICH по Пътя на коприната. Тази програма е първата фаза на по-дългосрочен ангажимент за разширяване на мрежата за бъдещото включване на други ICH форми.

През последното десетилетие ICHCAP подкрепя ICH мрежата в Централна Азия, по северната ос на копринените пътища. ICHCAP и Узбекистан подписаха тристранния меморандум за разбирателство за активиране на ICH мрежата по Пътя на коприната през 2019 г. Това споразумение бе последвано от среща на регионалната мрежа на Централна Азия в гр. Алмати (Казахстан), състояла се през същата година.

Двудневната програмата на видеоконферентния семинар бе излъчена на живо в YouTube канала на ICHCAP на английски, корейски и руски език.