Шестата научна конференция с международно участие „Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация“ (KIN2020)  се проведе онлайн от 19 до 22 ноември 2020г. В този период, 20-22 ноември 2020г., се състоя във виртуалното пространство и Научната конференция с международно участие “Живо културно наследство - опазване, практики, информационни технологии” (LCH-2020).

Значението от работата по опазването и изучаването на културно-историческото  и на живото наследство бе изтъкнато, посредством съвместното провеждане на научните виртуални обсъждания.

В рамките на първия форум бяха представени повече от 50 научни доклада от България, Русия, Украйна, Франция, Башкурдистан, Индия, Тува, Северна Македония, Беларус и Молдова.

С научните трудове на водещите специалисти в областта може да се запознаете както от YouTube канал на KIN конференцията, така и от книгата „Абстракти от избрани доклади от Международна научна конференция „Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация“".

Европейската асоциация на фолклорните фестивали – ЕАФФ бе съорганизатор на събитието. 

По време на интердисциплинарната среща „Живо културно наследство - опазване, практики, информационни технологии” се дискутираха актуални проблеми на глобалната тема за опазване, представяне и дигитализация на културното наследство.

Форумът LCH-2020 даде възможност да се обсъди широкоспектърната интерпретация на понятието за живо културно наследство.  

Свързани фестивали