Европейската асоциация на фолклорните фестивали – ЕАФФ сключи договор за добри намерения с образователния център Chandigarh Group of Colleges Jhanjeri, базиран в индийската провинция Пенджаб.

Меморандумът за разбирателство бе подписан по време на виртуална церемония, на която присъстваха С. Рашпал Сингх Даливал - президент на CGCJhanjeri, г-н Калоян Николов - президент на ЕАФФ, г-н Сахил Капур - зам.-директор по бизнес развитие и маркетинг на CGCJ, както и г-н Камал Прит от отдела CGCJ –Международни дела. 

Споразумението цели съвместна работа в сферата на нематериалното културно наследство, на трансмисията между поколенията и на връзката между образованието.

Общите усилия на двете страни ще допринесат за създаването на портал за провеждане на международни фестивали в кампуса на висшето училище.

CGC Jhanjeri е един от най-добрите колежи в Северна Индия, известен със своите отлични позиции в компании с най-висок рейтинг. 

Учебното заведение осигурява образователна среда, която може значително да подобри кариерата и развитието на студентите. Изключително добрият опит в стажовете с високо заплащане е пример за качеството на предоставяното образование.