16 Март 2021     Любопитни факти 

174 видеа са качени в онлайн сцената на ЕАФФ от артисти, представящи традициите и фолклора на Хърватска, Украйна, България, Румъния, Китай, Русия, Латвия, Малайзия, Монголия, Индонезия, Канада, Кипър, Босна и Херцеговина, Индия, Словакия, Полша, Ислямска република Иран, Република Корея, Обединена република Танзания, Естония, САЩ, Беларус, Сърбия, Израел, Чехия, Германия и Обединеното кралство.

Платформата „ONLINE STAGE”, на сайта на Асоциацията, има за цел да популяризира фолклорни музикални и танцувални видео програми, които само след няколко стъпки стават видими за любителите на народното творчество.

Присъединете се към инициативата ни, свързана с разпространението и съхранението на фолклорното богатство, публикувайки записи, представящи изпълнения с висока художествена стойност и породете незабравими емоции у многобройната интернет аудитория. 

„Концерти“, „Музика“, „Обичаи“, „Песни“, „Танци“ „Театър“, „Фестивали“ са  категориите, в които може да позиционирате своето представяне. 

С оглед на настоящата глобална ситуация, причинена от вируса COVID’19, нашата основна мисия е да продължим да поддържаме жив трепета от концертното преживяване както у изпълнителите, така и у публиката.

Удовлетворете любопитството си, разглеждайки „програмата“ на онлайн сцената ни или изтъкнете част от таланта си, посредством виртуалното пространство, напълно безвъзмездно – тук.