В периода 28 април – 2 май 2022г., VIII Международен фолклорен фестивал „Ритмите на пролетта“ще популяризира грузинските и световните фолклорни изкуства не къде да е, а в столицата на Грузия – Тбилиси. 

Форумът има за цел да развие фолклорното изкуство, популяризирайки традиционната култура на народите. Участниците ще споделят сценичния си опит в условия на взаимно уважение и толерантност. Изпълнителите ще задълбочат творческите си контакти, повишавайки нивото на квалификацията си спрямо изкуството, което разпространяват. 

Събитието приветства на сцената си фолклорни групи от различните краища на света без възрастови ограничения. 

Категориите „фолклорни танци“, „фолклорни песни“ (групови и индивидуални), „песни и романси“ и „фолклорни занаяти“ (изложби) ще разделят условно представените презентации, но ще обединят артистите, възраждайки националните култури и укрепвайки международното сътрудничество. 

За да почувствате „Ритмите на пролетта“, разгледайте регламента на форума и заявете желанието си за участие – тук

Свързани фестивали

8.0
26 – 30 Април 2024

International Folklore Festival „Rhythms of Spring” (April)

Тбилиси, Мцхета, Тианети Грузия