Президентът на ЕАФФ – г-н Калоян Николов, в качеството си на член на Управителния комитет на ICH NGO FORUM за Изборна група II – за Източна Европа, участва в Междуправителствената работна група с отворен край в рамките на глобалното отражение на механизмите за включване в списъка съгласно Конвенцията от 2003 г. (част I) „Open-ended intergovernmental working group 2003 Convention“.

По време на форума, който се провежда онлайн на 8 и 9 юли 2021г., работната група обсъжда препоръките от срещата на експертите от категория VI, за да вземе решение за обща насока за реформа на списъка според системата на Конвенцията.

Онлайн излъчването и записите на първата част от срещата на отворената междуправителствена работна група може да гледате – тук.

Втората част от събитието ще се проведе на 9 и 10 септември 2021г.