Във връзка с пандемията, довела до сътресения в дейността на фолклорните групи, формации и общностите, съхраняващи нематериалното културно наследство, Европейската асоциация на фолклорните фестивали – ЕАФФ, има желание да помогне на носителите на народното творчество да възвърнат активността си. 

За целта провеждаме изследването „Какво представлява интерес за Вас?“, целящо да отличи естеството на актуалните проблеми в творческия процес. Въпросникът ще отрази темите, представляващи интерес за ръководителите на групите, степента на необходимост от споделяне на знания и опит, както и начините за съвместно насърчаване на обмяната на съвети и добри практики.

Моля, отделете не повече от 10 минути от своето време, за да се включите в проучването ни, съставено от 23 въпроса.  Попълването на анкетата е възможно до 10 октомври 2021г., а резултатите ще помогнат за инициирането на промени в дейността на фолклорните състави в настоящата ситуация. 

Благодарим Ви предварително за неоценимата помощ за поддържането на организационните процеси и ползотворното ни сътрудничество.

За да попълните анкетата, кликнете тук.