Ако все още не сте се включили в проучването на ЕАФФ – „Какво представлява интерес за Вас?“, може да го направите до 10 октомври 2021г., отличавайки естеството на творческите и организационни проблеми, предизвикани от пандемията, довела до сътресения в дейността на фолклорните групи. 

Резултатите от въпросника ще представят темите, интригуващи художествените ръководители и изпълнителите, значението от споделянето на знания и опит, както и от обмяната на съвети и добри практики. 

Анализът от отговорите на 23-те въпроса в обобщен вид, чието попълване отнема не повече от 10 минути, цели да помогне на носителите на народното творчество да възвърнат активността си. 

Моля, включете се в проучването и опишете какво мислите, защото Вашата обратна връзка е ценна за инициирането на промени в дейността на фолклорните състави в настоящата ситуация.

Благодарим Ви предварително за Вашето участие и съдействие!

За да попълните анкетата, кликнете тук.