10 октомври е крайният срок, в който може да попълните анкетата на ЕАФФ – „Какво представлява интерес за Вас?“, целяща да отрази актуалните проблеми, с които се сблъскват ръководителите и изпълнителите във връзка с мерките, въведени в резултат на пандемията. 

Резултатите от изследването ще помогнат на ЕАФФ да съдейства на носителите на народното творчество да се справят с предизвикателствата, пред които са изправени фолклорните групи, формациите и общностите, съхраняващи нематериалното културно наследство.

Въпросникът дава възможност и за споделяне на знания и опит, както и начини за съвместно насърчаване на обмяната на съвети и добри практики.

Възползвайте се от последните дни, в които може да се включите в проучването, отговаряйки на 23-те въпроса, чието попълване отнема не повече от 10 минути. 

Благодарим Ви предварително за това, че ставате част от инициирането на промени в дейността на фолклорните състави в настоящата ситуация.

За да попълните анкетата, кликнете тук.