В специализирана немска клиника е извършена трансплантацията на Цвета Василева, чиято съдба обедини множество хора, в това число и аудиторията на Европейската асоциация на фолклорните фестивали.

Цвета е изявен член на ДЮФА „Граовче“ и многократно отличен изпълнител във фестивалите от шампионатната система на ЕАФФ. Девойката е наградена с над 50 златни медала от национални и международни форуми.

Младото момиче страда от остра лимфобластна левкимия - Т - клетъчен имунофенотип - рефрактерно заболяване. След четиримесечно лечение и няколко курса на химиотерапия се извърши спешна костно-мозъчна трансплантация в Германия, като малката ѝ сестричка стана неин донор.

Европейската асоциация на фолклорните фестивали призовава всички да се молят за благополучното възстановяване на Цвета!