46 елемента бяха вписани в списъците на нематериално културно наследство на ЮНЕСКО по време на 16 COM -  Шестнадесетата сесия на Междуправителствения комитет за опазване на нематериалното културно наследство, която се проведе онлайн от 13-ти до 18-ти декември 2021г.  

В Представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството /Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity/ за 2021 година са вписани 38 елемента, от които 3 – с мултинационално значение. В  Списъка на нематериалното културно наследство, нуждаещо се от спешна защита /List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding/, както и в Регистъра на добрите защитни практики /Register of Good Safeguarding Practices/ бяха вписани по 4 елемента.

С новите вписвания общия им брой нарасна до 629, обхващащи 139 държави.

От 577-те елемента в Представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството, най-голям брой /406 елемента/ има в раздела /domain/ Социални практики, ритуали и фестивални събития. 

Пълна информация, както и визуализация за всеки от елементите може да намерите на официалната страница на конвенцията и в проекта „Dive into intangible cultural heritage!“.  Платформата предоставя множество начини за навигация в динамично и интерактивно пространство от живи практики и изрази на нематериалното културно наследство и онагледява как заедно те представляват богато културно разнообразие. Визуализациите, които инициативата осигурява, непрекъснато се развиват, тъй като нови елементи се вписват и индексирането се усъвършенства.

Можете също да разглеждате елементите чрез списъци.