Ежегодното събиране на ICHNGO FORUM, което се състоя във виртуална среда, се проведе по време на Шестнадесетата сесия на Междуправителствения комитет за опазване на нематериалното културно наследство– 16 COM. 

От 12 до 18 декември 2021 година, в рамките на форума, по предварителна програма бяхаорганизирани следните инициативи: Симпозиум на тема  „Future Directions for ICH: Intellectual Property, Licensing and New Media“; Представяне на списанието #HeritageAlive  с тематика „Traditional Musical Instruments, sharing experiences from the field“; Избор за 4 нови членове в Управителен съвет на ICHNGO FORUM, Общо събрание, както и срещи на Работните групи по специфични тематики. 

Събитията бяха излъчени и записите от тях са поместени на официалната страница и YouTube канала на организацията. ICHNGO FORUM е мрежова организация на всички акредитирани организации с консултативни /advisory/ функции към Междуправителствения комитет към Конвенцията за запазване на нематериалната културно наследство към UNESCO.