Европейската асоциация на фолклорните фестивали призовава всички, които имат възможност да проявят съпричастност към засегнатите от бедствието в Турция и Сирия,  подавайки ръка, посредством дарение и молитва.

Нека чрез солидарността си покажем на пострадалите от земетресението, че не са сами в бедата и им окажем така необходимите духовна и материална подкрепа. 

Ето и международните организации, чрез които може да помогнем: 

  • УНИЦЕФ – Екипи на Международния фонд за децата към ООН са на терен в Сирия, където оказват помощ на деца и семейства, в готовност за оказване на помощ и в Турция.
  •  World Food Programme – Екипите на организацията на ООН за борба с глада са в Сирия и Турция и си сътрудничат с местните организации за спешни доставки на пакети храна.
  • Global Giving – Организацията има за цел да осъществява връзка между по-малки местни организации и дарители. Тя стартира специална кампания с цел да събере 5 милиона долара за пострадалите в Турция и Сирия. С парите ще бъдат осигурени храна, подслон, вода, както и психологична подкрепа на пострадалите.
  • Белите каски – Организацията е съставена от 3000 доброволци, които работят от много години в Сирия и средствата, предоставени на тях ще бъдат предназначени за оборудване и консумативи, за да може доброволците да продължат операциите си по търсене и спасяване на оцелели след земетресението.
  • International Rescue Committee – Те предоставят хуманитарна помощ на засегнатите от войната в Сирия от 2012г., а сега и от тежкото природно бедствие райони.
  • Лекари без граници  Работата им е свързана с предоставянето на одеяла и медицински комплекти, както и с оказването намедицинска помощ на ранените в северозападна Сирия.

Помощ за пострадалите от земетресението в Турция и Сирия може да окажете и през Платформата на Фондация BCause, която работи и с три валидирани от CAF International местни организации:

Temel Ihtiyac Dernegi (TIDER - Basic Needs Association) -  Хранителна банка в Турция, която доставя храна и вода на пострадалите.

За пострадалите в Сирия ще насочваме дарения към MULHAM Gönüllüler YARDIM Dernegi (Molham Volunteering Team) - студентска доброволческа организация, която стартира спешен фонд за подкрепа на пострадалите, а стотици доброволци помагат на терен за спасвяне на хора в руините.

Toplum Gonulluleri Vakfi - мрежа от 16,000 записани към момента доброволци. Средствата ще покрият нуждите им при работа на терен.