Стартира уеб страницата на Мрежата „Пътя на коприната – живо наследство“, на която Европейската асоциация на фолклорните фестивали е партньорска организация.

Новият дигитален проект е разработен в рамките на началната страница на секретариата на мрежата – ICHCAP.

Секретариатът на ICHCAP уточнява, че това е начална стъпка за разполагане на цялата информация за Мрежата „Пътя на коприната – живо наследство“ и нейните дейности в едно пространство, така че да е визуално полезно за аудиторията, която да може лесно да научи за мрежата и нейните дейности.

През октомври миналата година на среща на Координационното бюро на Мрежата „Пътя на коприната – живо наследство“, на която беше подписано „Споразумение за разбирателство“ между президента на ЕАФФ – г-н Николов и  Джи-Сунг Ким, Генерален директор на Международния информационен и мрежов център за нематериално културно наследство в Азиатско-тихоокеанския регион под егидата на ЮНЕСКО (ICHCAP), бе обсъдена необходимостта от такава платформа, с акцент върху развитието на мрежата от фестивали, прилежащи към „Пътя на коприната“, съвместни дейности по опазване на нематериалното културно наследство в контекста на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО.

Щракнете тук, за да видите уеб страницата. Можете също така да видите новините на началната страница на ICHCAP.