1 Януари - 31 Декември 2020

Заявка за участие

  1 Октомври 2020

Европейският TV шампионат „Euro Folk 2020” се провежда в рамките на Музикални празници „Euro Folk 2020” – Светът е телевизия. Музикалните празници „Euro Folk” се провеждат и през цялата 2020 година под егидата на Европейската Асоциация за Фолклорни фестивали – EAFF. През 2019 година в Музикални празници “Euro Folk” се проведоха деветдесет международни музикални фестивала от различни европейски държави, а през 2020 година освен тях и Европейския телевизионен фолклорен шампионат, oчакваме да се включат и други фестивали за традиционни народни изкуства.

Регламент

Участие

За участие в Eвропейския TV шампионат „Euro Folk 2020” може да се включи всеки колектив или индивидуален изпълнител, който изпълни следните условия:
1. Попълни заявка за участие;
2. Изпрати на посочения по-долу адрес свои изпълнения, записани на DVD. Ако сте участвали във фестивал от Музикални празници "Euro Folk" участвате с готови записи от фестивала.
3. Плати на посочените по-долу банкови сметки 150 лева такса за участие.  Тази сума се зачита и за членски внос в Европейската Асоциация за Фолклорни Фестивали – EAFF за 2020 година.

Излъчвания

Включените в Eвропейския телевизионен шампионат „Euro Folk 2020” изпълнения ще се излъчват по Световната интернет телевизия “EuroFolkTV” на адрес http://tv.eurofolk.com най-малко един път дневно в продължение на един месец. В програмата на съответния месец за излъчване се включват изпълнения на колективи и индивидуални изпълнители, подали заявката най-малко 60 дни преди началото на месеца. Например през месец януари 2020 година ще бъдат излъчени изпълнения на колективи, подали заявка до края на месец октомври 2019 година.

Класиране

Класирането ще се извършва по броя на гласовете от публиката, подадени в E-mail eaff@eaff.eu. Съобщението трябва да съдържа следния текст:
„За конкурса –  номера на категорията и номера на съответното изпълнение.”
От един електронен адрес ще се брои само по един глас за всяка категория за съответния месец.

Награди

Във всяка от посочените категории всеки месец ще се определя Европейски шампион. Категориите са:
1. фолклорни песни;
2. фолклорни танци;
3. индивидуални изпълнители;
4. стари градски песни.
Във всяка от категориите ще има и Първа награда за млади колективи и индивидуални изпълнители до 21 години.
Наградените колективи и индивидуални изпълнители получават диплом за Европейски шампион в съответната категория.
Всеки месец получилото най-много гласове изпълнение печели Grand Prix. Колективът, получил Grand Prix, получава Диплом за Европейски шампион по фолклор за съответния месец. Наградените колективи получават дипломите си чрез кмета на съответната Община.
През януари 2021 година ще се проведе конкурс за годишните Европейски шампиони по категории и Grand Prix. В него участват победителите от дванадесетте месеца на 2020 година. Участниците, получили награди, получават диплом за европейски шампиони по съответните категории, а ръководителите им – диплом за Maestro на Euro Folk Academy

Общи условия

Всеки от участниците дава съгласие като носител на авторските права изпълненията им да се излъчват в телевизионните продукти на Euro Folk Academy.
 Хонорари на участниците в Европейски телевизионен фолклорен конкурс „Euro Folk” не се заплащат.
 Банковата сметка за заплащане на таксата за участие от 150 лева е:
    
 First Investment Bank
 Клон Велико Търново
 IBAN No: BG76FINV91501215318742
 BIC: FINVBGSF
 за EAFF.
 Сумата се заплаща след потвърждаване на заявката от страна на EAFF.
 
 Адресът, на който трябва да се изпрати DVD със записите е:
 
 България, 5002 гр. Велико Търново
 ул. "Никола Габровски" 47, ПК 27A
 European Association for Folklore Festivals - EAFF
 за Euro Folk
 
Организаторите си запазват правото да не излъчват материали, не отговарящи на минималните художествени или технически изисквания.

Шампиони за Януари

  Отопени, Илфов  
"Trel dansurl pe motlvede brau" — Mezzo Forte Soul Music Otopeni to Otopeni Hall / High School "Ioan Petrus"

Народни песни

  Стамболийски  
"Юруш" — Детско-юношески фолклорен танцов ансамбъл "Южняче" към НЧ "Никола Йонков Вапцаров - 1924"

Народни танци

  Вышгород  
"Zamenyali" — Влада Мосьондз

Индивидуални изпълнители

  Стамболийски  
"Юруш" — Детско-юношески фолклорен танцов ансамбъл "Южняче" към НЧ "Никола Йонков Вапцаров - 1924"

Абсолютен шампион

Шампиони за Февруари

  с. Змейца, общ. Доспат  
"Айшинко, козум пиленце" — Ансамбъл "Змейчани" към Сдружение Фолклорна формация "Змейчани"

Народни песни

  Букурещ  
"Colaj Moldova" — Група "AS" към Национален дворец на децата

Народни танци

  Пещера  
"Жъни, наваляй, невясто" — Петя Билбилева към НЧ "Развитие - 1873"

Индивидуални изпълнители

  Букурещ  
"Colaj Moldova" — Група "AS" към Национален дворец на децата

Абсолютен шампион

Шампиони за Март

  Загреб  
Песен от Хърватия — Културно-просветно дружество "Pušća"

Народни песни

  Ябланица   
"Шарена гайда" — Танцов състав "Ябланска огърлица" към НЧ "Наука - 1901"

Народни танци

  Букурещ  
"Ciocârlia" — Андрея Блидару към Музикален театър "Ambasadorii"

Индивидуални изпълнители

  Ябланица  
"Шарена гайда" — Танцов състав "Ябланска огърлица" към НЧ "Наука - 1901"

Абсолютен шампион