1 Януари - 31 Декември 2022

Заявка за участие

  до 31 Октомври 2022

Европейският TV шампионат „Euro Folk 2021” се провежда в рамките на Музикални празници „Euro Folk 2022” – Светът е телевизия. Музикалните празници „Euro Folk” се провеждат и през цялата 2022 година под егидата на Европейската Асоциация за Фолклорни фестивали – EAFF. През 2021 година в Музикални празници “Euro Folk” се проведоха деветдесет международни музикални фестивала от различни европейски държави, а през 2022 година освен тях и Европейския телевизионен фолклорен шампионат, oчакваме да се включат и други фестивали за традиционни народни изкуства.

Регламент

Участие

За участие в Eвропейския TV шампионат „Euro Folk 2022” може да се включи всеки колектив или индивидуален изпълнител, който изпълни следните условия:

1. Попълни заявка за участие;
2. Изпрати на посочения по-долу адрес свои изпълнения, записани на DVD. Ако сте участвали във фестивал от Музикални празници "Euro Folk" участвате с готови записи от фестивала.
3. Плати на посочените по-долу банкови сметки 150 лева такса за участие.  Тази сума се зачита и за членски внос в Европейската Асоциация за Фолклорни Фестивали – EAFF за 2022 година.

Излъчвания

Включените в Eвропейския телевизионен шампионат „Euro Folk 2022” изпълнения ще се излъчват по Световната интернет телевизия “EuroFolkTV” на адрес http://tv.eurofolk.com най-малко един път дневно в продължение на един месец. В програмата на съответния месец за излъчване се включват изпълнения на колективи и индивидуални изпълнители, подали заявката най-малко 60 дни преди началото на месеца. Например през месец януари 2022 година ще бъдат излъчени изпълнения на колективи, подали заявка до края на месец октомври 2021 година.

Класиране

Класирането ще се извършва по броя на гласовете от публиката, подадени в E-mail eaff@eaff.eu. Съобщението трябва да съдържа следния текст:
„За конкурса –  номера на категорията и номера на съответното изпълнение.”
От един електронен адрес ще се брои само по един глас за всяка категория за съответния месец.

Награди

Във всяка от посочените категории всеки месец ще се определя Европейски шампион. Категориите са:

1. фолклорни песни;
2. фолклорни танци;
3. индивидуални изпълнители;
 

Наградените колективи и индивидуални изпълнители получават диплом за Европейски шампион в съответната категория.

Всеки месец получилото най-много гласове изпълнение печели Grand Prix. Колективът, получил Grand Prix, получава Диплом за Европейски шампион по фолклор за съответния месец. Наградените колективи получават дипломите си чрез кмета на съответната Община.

През януари 2023 година ще се проведе конкурс за годишните Европейски шампиони по категории и Grand Prix. В него участват победителите от дванадесетте месеца на 2022 година. Участниците, получили награди, получават диплом за европейски шампиони по съответните категории, а ръководителите им – диплом за Maestro на Euro Folk Academy

Общи условия

Всеки от участниците дава съгласие като носител на авторските права изпълненията им да се излъчват в телевизионните продукти на Euro Folk Academy.

Хонорари на участниците в Европейски телевизионен фолклорен конкурс „Euro Folk” не се заплащат.

Банковата сметка за заплащане на таксата за участие от 150 лева е:
    
 First Investment Bank
 Клон Велико Търново
 IBAN No: BG76FINV91501215318742
 BIC: FINVBGSF
 за EAFF.

 Сумата се заплаща след потвърждаване на заявката от страна на EAFF.
 
 Адресът, на който трябва да се изпрати DVD със записите е:
 
 България, 5002 гр. Велико Търново
 ул. "Никола Габровски" 47, ПК 27A
 European Association for Folklore Festivals - EAFF
 за Euro Folk
 
Организаторите си запазват правото да не излъчват материали, не отговарящи на минималните художествени или технически изисквания.

Шампиони за Юли

"Либе Петрано" — Детска фолклорна група "Слънце" към НЧ "Просвета - 1929"

  с. Бошуля, общ. Септември     България
Народни песни

"По Гергьовден" — Представителен ансамбъл "Фолклорика" към Школа по народни танци "Фолклорика"

  гр. София     България
Народни танци

"Елено моме" — Цветан Гатев към НУФИ "Филип Кутев"

  гр. Котел     България
Индивидуални изпълнители

Шампиони за Юни

Песни от Литва — Фолклорна група "Ratilėlis" към Културен център

  гр. Каунас     Литва
Народни песни

„Ески“ и „Кривото“ — Танцов състав "Пиринска магия" към НЧ "Просвета - 1937"

  с. Марикостиново, общ. Петрич     България
Народни танци

“Сая съм вечер, сама самичка” — Теменужка Каиджиева към НЧ "Отец Паисий 1926"

  с. Полковник Серафимово, общ. Смолян     България
Индивидуални изпълнители

Шампиони за Май

"Накичила Тота" — Камерна младежка формация "Зорница" към НЧ "Трудолюбие 1884"

  гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе     България
Народни песни

„Зборенички“ — Група "Zaspół Goralski Harnasie" към Канадска асоциация на полските високопланинци

  Мисисауга, Онтарио     Канада
Народни танци

„Моминото цвеке“ — Елица Борисова към ДЮФА „Граовче“

  гр. Перник     България
Индивидуални изпълнители

Шампиони за Април

"Зарад тебе, моме мори" — Народен хор при ДЮФА "Българче"

  гр. Велико Търново     България
Народни песни

"Jucăusii din Ocolis" — Културна група към Асоциация "Plaiuri Ariesene"

  гр. Турда     Румъния
Народни танци

"Моме Невено" — Ния Танкова към Формация за автентичен фолклор "Куклици"

  гр. Пловдив     България
Индивидуални изпълнители

Шампиони за Март

„Гора се вие и развива” — Фолклорна група "Рупчос" към НЧ "Никола Й. Вапцаров 1936"

  с. Хвойна, общ. Чепеларе     България
Народни песни

“Setu Kadrel” — Група "Känd ja Käbid" към Културен център в квартал Nomme

  гр. Талин     Естония
Народни танци

„Луиз Еревац“ — Лилит Хамбарцумян към Световната асоциация за изпълнителско изкуство

  Ереван     Армения
Индивидуални изпълнители

Шампиони за Февруари

„Загуби си Янка чехлите” — Детски фолклорен ансамбъл "Шарено герданче" към Център за младежки дейности и инициативи

  гр. Търговище     България
Народни песни

"Танци и песни от регион Подегроджие" — Фолклорен танцов ансамбъл "Полигроджиание" към Технически университет Познан

  гр. Познан     Полша
Народни танци

"Росни ми, росни, росице" — Борислава Гайкова към Сдружение с нестопанска цел "Петнадесет лалета"

  гр. Хисаря     България
Индивидуални изпълнители

Шампиони за Януари

“Застанало слънце” — Детска група "Белчинче" към НЧ "Светлина - 1909"

  с. Белчин, общ. Самоков     България
Народни песни

„Пиринска сюита“ — Ансамбъл за народни песни и танци "Никола Вапцаров" към НЧ "Отец Паисий - 1919"

  гр. Сандански     България
Народни танци

„Йове, Йовке“ — Наталия Еленкова към НЧ "Пробуда - 1923"

  с. Овчарци, общ. Сапарева баня     България
Индивидуални изпълнители