Форумът на неправителствените организации (NGO) за нематериално културно наследство (ICH) представлява платформа за комуникация, работа в мрежа, обмяна на опит и сътрудничество между неправителствените организации, акредитирани от ЮНЕСКО за предоставяне консултантски услуги на Междуправителствения комитет в рамките на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 г. за опазване на нематериално културно наследство.

НПО са опора в опазването на живите традиции по света, заедно с носителите на тези традиции и държавите. Форумът също така приветства НПО, които са активни в областта на нематериалното културно наследство и са в процес на акредитация.

Форумът на неправителствените организации за нематериално културно наследство организира срещи и симпозиуми по въпроси за общи международни предизвикателства в политиката за опазване и практиките за опазване на нематериалното културно наследство и е особено ангажиран да следи изпълнението и развитието на Конвенцията от 2003 г. Периодичните срещи се провеждат едновременно със заседанията на Генералната Асамблея на Конвенцията (на всеки две години през юни) и на Междуправителствения комитет (всяка година през декември).

Състав на Ръководния комитет:

 

Африка: Mr. Butholezwe Kgosi NYATHI – Amagugu International Heritage Centre, (Zimbabwe)
Арабски държави: Ms. Reme Sakr - Syria Trust for Development (Сирия)
Азиатско-Тихоокеански регион: Mr. Dong Hwan Choi – CICS, Center for Intangible Cultural Studies (Република Корея)
Източна Европа: г-н Калоян Николов – EAFF, European Association of Folklore Festivals (България)
Латинска Америка и Кариби: Mr. Jorge Gustavo Caicedo – La Enciclopedia del Patrimonio Cultural Inmaterial (The Intangible Cultural Heritage Encyclopedia), (Мексико)
Западна Европа и Северна Америка: Mrs Meg NÖMGÅRD – Berättarnätet Kronoberg/ The Storytelling Network of Kronoberg (Швеция)
Международен представител: Mrs Naila CERIBAŠIC – ICTM, International Council for Traditional Music
 

WEB: www.ichngoforum.org

WEB: www.ichngo.net